Головна Про Інтернет-Центр

Про Інтернет-Центр

 

Інтернет-центр є структурним підрозділом відділу сучасних інформаційних технологій бібліотеки, який створений з метою забезпечення вільного доступу користувачів бібліотеки до мережі Інтернет.

Інтернет-центр функціонує завдяки гранту, наданому відділом преси, освіти та культури Посольства США в Україні.

У своїй діяльності Інтернет - центр керується Конституцією України, Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", чинним законодавством у галузі комп'ютерної техніки та інформаційних систем, іншими законодавчими документами, наказами і розпорядженнями міністерства культури і мистецтв, положенням про Інтернет-центр Центральної спеціалізованої бібліотеки для сліпих ім. М.Островського, планами роботи бібліотеки та Інтернет - центру.

Основними завданнями Інтернет-центру є: забезпечення вільного доступу до мережі Інтернет користувачів бібліотеки; розширення сфери інформаційних послуг бібліотеки; організація архівів електронних публікацій.

Інтернет - центр обслуговує різні категорії користувачів, незалежно від політичних переконань і віросповідання; обслуговує користувачів згідно Правил користування Інтернет – центром, обслуговування здійснюється безкоштовно; надає консультативну допомогу користувачам; проводить самостійно або з іншими відділами дослідження щодо якості надання Інтернет-послуг, результати яких впроваджує в практику роботи; узагальнює інформацію про незадоволений попит, дані про інтенсивність використання; веде облік роботи користувачів; готує вебліографічні списки та роздатковий матеріал для користувачів.

Інтернет - центром керує завідувач відділом сучасних інформаційних технологій, який призначається наказом директора бібліотеки.

Керівник Інтернет - центру організовує всю роботу центру. Несе персональну відповідальність за якісне та своєчасне виконання визначених завдань і функцій. 

Робота центру будується на основі плану, затвердженого директором бібліотеки.